Přihlásit se  |  Registrace

Zpracování osobních údajů

V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně osobních údajů souhlasí kupující se zpracováním svých osobních údajů, které poskytl prodávajícímu:
Milan Hradský, Palackého 208, 687 71 Bojkovice IČ: 41597117 DIČ: CZ520922062
Internetový obchod: www.hradsky-sunk.cz

 1. Kupující bere na vědomí, že poskytnuté osobní údaje (při žádosti o registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvede správně a bude informovat prodávajícího Milan Hradský o změně ve svých osobních údajích.
 2. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.
 3. Prodávající Milan Hradský zpracovává od okamžiku, kdy kupující požádá o registraci, o kupujícím tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa bydliště či místa podnikání, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, historii objednávek, fakturaci, dodací listy, doklady související se smlouvou (dále společně vše jen jako „osobní údaje") a to za účelem:
  a) plnění práv a povinností prodávajícího Radek Husták ze smlouvy uzavřené s kupujícím a pro ochranu práva a zájmů prodávajícího Radek Husták (např. vymáhání pohledávek, reklamační řízení),
  b) pro účely zasílání informací souvisejících se zbožím prodávajícího Milan Hradský.
 4. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající Milan Hradský provádí zpracování jeho osobních údajů, které jsou v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem může:
  - požádat prodávajícího Milan Hradský nebo zpracovatele o vysvětlení,
  - požadovat, aby prodávající Milan Hradský odstranil takto vzniklý stav.
  Nevyhoví-li prodávající Milan Hradský žádosti, má kupující právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 5. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
 6. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 7. Kupující prohlašuje, že poskytnuté osobní údaje jsou pravdivé. Jedná se o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a tento souhlas může kdykoliv bezplatně odvolat.
 8. Souhlas se zpracováním osobních údajů platí na dobu neurčitou, platnost a účinnost nastává v den poskytnutí souhlasu prodávajícímu Milan Hradský.